Mimořádné služby

DIAGNOSTIKA – VYŠETŘENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU

 • základní
 • podrobné
 • s návrhem řešení zjištěného problému
 • s určením konkrétního dávkování zvoleného prostředku (přírodního) dle stavu organismu v dané době

To vše i na dálku.

Řešení zdravotních problémů fyziologických, duševních i duchovních

VYHLEDÁVÁNÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN

 • s návrhem řešení (eliminace – odklonění)

VYHLEDÁVÁNÍ VODNÍCH ZDROJŮ PITNÉ VODY

 • s určením hloubky a vydatnosti pramene
 • s odhadem kvality vody – jejího přibližného složení

VYHLEDÁVÁNÍ VEDENÍ A JEHO ZÁVAD

(s určením hloubky uložení a použitého materiálu)
 • elektro
 • vodovodního
 • odpadního, včetně hloubkové kanalizace
 • plynového
 • parovodu
 • kolektory atd.

DALŠÍ SLUŽBY

 • Pořádám kurzy práce s úhlovými virgulemi („L“ dráty)


Metoda kvantového unášení

a) Co je kvantové unášení?

Kvantové unášení je rychlá a efektivní vědecká metoda, která zmírňuje bolest a podporuje hojení. Vytváří okamžité změny, které lze vidět a pociťovat v těle. Kvantové unášení působí ještě dlouho po úvodním sezení, jemně odstraňuje a vyrovnává fyzické a emocionální bloky, které brání pocitu duševní pohody. Jeho aplikace přináší pocit klidu a uvolnění. Kvantové unášení nás probouzí k našemu vnitřnímu čistému uvědomění.

b) Co je čisté uvědomění?

Čisté uvědomění je zdrojem energie – vibrace a řád, aniž by samo o sobě bylo energií. Nemá žádnou formu, žádné hranice. Pokud provádíte metodu kvantového unášení, čerpáte z toho nejmocnějšího, co existuje. Když aplikujete kvantové unášení, neléčíte vy, ale čisté uvědomění. A navíc, vy budete současně vyléčeni i s lidmi, kterým pomáháte.

c) Co kvantové unášení řeší – léčí?

Kvantové unášení řeší prostřednictvím čistého uvědomění jakékoliv zdravotní problémy (a nejen zdravotní) ať už fyzického či psychického charakteru (obojí je tak jako tak vždy propojeno).

d) Jak a v čem se projevuje okamžitý účinek této léčby?

Kvantové unášení se projevuje následujícími účinky:
 • okamžitým zmírněním až odstraněním akutních obtíží (účinek doznívá v následujících minutách po aplikaci)
 • okamžitým zmírněním až odstraněním chronických – dlouhotrvajících – obtíží s následným dozníváním účinků po aplikaci v délce několika hodin až do tří dnů
 • okamžitým zmírněním a postupným odstraňováním (rozšířené kvantové unášení) i těch nejtěžších zdravotních obtíží
 • okamžitým odstraněním emocionálních bloků
 • řeší i další záležitosti – i materiálního charakteru

e) Lze souběžně aplikovat i jiné formy léčby?

Ano, to doporučuji. Zejména formy zdravého životního stylu (střídmost, využívání potravinových doplňků i spolupráci s lékaři). Vhodná je i kombinace s energetickými terapiemi jako je metoda RUŠ a další.

f) Kdo může být kvantovým unášením léčen?

Kdokoliv (lidé, zvířata i rostliny).

g) Má kvantové unášení nějaké vedlejší účinky, jsou známy nějaké kontraindikace?

Ne.

h) Kdo může kvantové unášení aplikovat – léčit jím?

Dle autora této metody i knihy o ní Franka J. Kinslowa každý. Jen bych dodal, že každý, kdo má tolik tvůrčí fantazie, která mu umožní navodit u sebe stav čistého uvědomění. Praxí se stav čistého uvědomění prohlubuje, čímž se celý proces urychluje a umocňuje pro prostředníka i léčeného.


Emocionálně-verbální aplikace – EVA

Je terapeutický postup vycházející z metody RUŠ. Je to duchovně-psycho-terapeutická metoda, při které se terapeut a návštěvník (žadatel o pomoc) dorozumívají verbálně, nonverbálně a intuitivně. Jejím smyslem (cílem) je vyvolat v návštěvníkovi spontánní reakci při níž se, často prostřednictvím emocí, vyplaví traumata uložená v podvědomí a tato se přesunou do vědomí.

S pomocí vhodně volených formulací které návštěvník opakuje lze dosáhnout vnitřního přijetí – vyrovnání se s daným traumatem (danými traumaty) a tím se ho (jich) zbavit navždy. To se následně projeví pozitivně i ve fyzické rovině.