Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Lumír Hladík – živnostník je poskytovatelem služeb na základě živnostenského oprávnění – Živnostenského listu fyzické osoby ev.č.:  310008-61296-01 vydaného dne 5. 11. 1992 podle ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, se sídlem Praha 5 – Řeporyje, Ve Výrech 544/1, PSČ 155 00, IČ: 45776971 (dále jen "Poskytovatel") .  Poskytovatel je oprávněn poskytovat zájemcům své služby. Předmětem služeb je zejména Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a Zprostředkování obchodu.
 2. Objednatelem je jakákoliv osoba.

ZADÁVÁNÍ A PRŮBĚH SLUŽEB

 1. Objednávka je uskutečňována prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách, e-mailem, písemně poštou, telefonicky, skypem a musí obsahovat údaje umožňující její realizaci. Ceny produktů jsou uvedeny v Ceníku na webových stránkách a písemných materiálech, které jsou součástí dodávky.  Poskytovatel má právo poskytovat přechodné či trvalé výhody (slevy, dárky) dle charakteru a dlouhodobosti spolupráce s Objednatelem. Objednatel má možnost využít souběžně s objednávkou zboží i služeb (dle možností) prezentovaných na webu.
 2. Realizace objednávky: Poskytovatel vypraví zásilku dle objednávky zpravidla do pěti pracovních dnů, vyjma  mimořádných situací způsobených třetí osobou (opožděná dodávka), či vyšší mocí. O případném opoždění podá Objednateli zprávu.
 3. Zásilka je odesílána Českou poštou na dobírku (cena poštovného je uvedena na webu), nebo je možné odebrání objednaného osobně na adrese uvedené v kontaktech webu. Jiné způsoby dodání je možno dohodnout individuálně.
 4. Objednatel se zavazuje doručenou zásilku převzít, v případě jakýchkoliv překážek v převzetí zásilky (poškozená zásilka dopravcem atd.) o tomto Poskytovatele informuje.
 5. Objednatel je oprávněn do čtrnácti dnů ode dne převzetí zásilky tyto produkty vrátit bez udání důvodů, avšak nepoškozené a neotevřené, oproti vrácení peněz.

REKLAMACE

 1. V případě pochybení na straně Poskytovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu (neúplná dodávka v rozporu s vyúčtováním, případně rozpor vyúčtování s Ceníkem apod.) Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl pochybení zjistit.
 2. Objednatel uvede při reklamaci její důvod – popíše pochybení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel se zavazuje, že nebude sdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě.
 2. Objednatel odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných podkladů.
 3. Veškeré vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2012